fbpx

Gietrzwałd − miejsce, w którym dziewczynki rozmawiały z Matką Boską

Gietrzwałd to niewielka wieś na pograniczu Warmii i Mazur. Tuż obok płynie rzeka Pasłęka wyznaczająca naturalną linię graniczną. W roku 1877 wydarzył się tutaj cud Objawienia, który nadał temu miejscu wyjątkowe znaczenie dla przyszłych losów Polski oraz Polaków.

Gietrzwałd - Maryja Matka Boska Niepokalanie Poczęta
Gietrzwałd – Cudowny obraz Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej

Jest czerwiec 1877 r. Polska pozostaje rozdarta przez siły trzech zaborców. Powstania listopadowe oraz styczniowe zakończyły się klęską dla Polaków. Papież Pius IX ogłosił się więźniem w Watykanie, w Europie zapanowały przemiany cywilizacyjne, rewolucje, robotnicy zaczynają odchodzić od wiary. Matka Boska objawiała się wówczas w katolickich państwach Europy, ratując w ten sposób słabnąca wiarę. W trakcie objawień upomina ludzi, pociesza i daje im nadzieję.

Panorama Gietrzwałdu
Panorama Gietrzwałdu

Małą wieś Gietrzwałd wpisano w realia pruskiego zaboru z mieszkającymi tutaj Polakami. To przesiedleńcy z Mazowsza. Pomimo mocnego otoczenia protestantów w tym regionie, mieszkańcy Gietrzwałdu pozostali wiernymi katolikami. Co ciekawe proboszczem w parafii był Niemiec — ks. Augustyn Weichsel, posługujący się całkiem sprawnie językiem polskim.

Samochodem na wakacje.pl | Są unikatem w świecie i jednym z cudów Polski. Mają ponad 140 lat! Statkiem po trawie

Społeczeństwo Gietrzwałdu od wieków modliło się do Matki Boskiej

W XVI w. powstał cudowny obraz Madonny z Dzieciątkiem Jezus, który znajduje się nadal w lokalnej Bazylice Mniejszej — godność taką nadał miejscowemu kościołowi w 1970 r. papież Paweł VI. Dzięki oddanej postawie wiernych Maryja wielokrotnie chroniła tę niewielką miejscowość i jej mieszkańców przed chorobami, złem oraz obcymi siłami.

Obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Prosty wiejski lud przetrwał wizyty Krzyżaków, Mongołów, Rosjan i Szwedów. Działy się tu walki wojsk rosyjskich z napoleońskimi. Nie straszny mu był Kulturkampf. Bismarck wiedział, że wiara katolicka jest podporą tego narodu i eliminując ją, osiągnie łatwiej germanizację zajętych terenów. Gietrzwałd był zatem synonimem polskości i jej wiary w Maryję, a Polska nazwana została bastionem chrześcijaństwa. Przykładem tego był udział Jana Sobieskiego pod Wiedniem czy zatrzymanie nacierających bolszewików w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. Jak mawiał Prymas Wyszyński: „Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego Narodu”.

Matka Boska Niepokalanie Poczęta Gietrzwałd
Matka Boska Niepokalanie Poczęta

Kult Maryi w Polsce narodził się wraz z jej narodem. W Gnieźnie zbudowano pierwszą świątynię pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 1000 r. jest miejscem pochówku świętego Wojciecha i niemym świadkiem koronacji pięciu królów Polski. Pod kościołem Najświętszej Maryi Panny in Summo na Ostrowie Tumskim w Poznaniu odkryto pozostałości dawnego pałacu i kaplicy Mieszka I i jego żony Dobrawy. W kwietniu 1656 r. we lwowskiej katedrze odbyła się msza święta z udziałem króla Polski Jana Kazimierza. W trakcie uroczystości złożył ślubowanie, w którym ogłosił Matkę Boską Królową Korony Polskiej i powierzył jej opiece królestwo oraz mieszkańców Rzeczypospolitej. Miało to miejsce po cudownej obronie Jasnej Góry w trakcie potopu szwedzkiego. Pierwszym tekstem poetyckim napisanym w języku polskim, który udało się zachować, jest pieśń religijna pt.: „Bogurodzica”. Przykłady te świadczą o przywiązaniu Polaków do matczynej Maryi, a z kolei Matka Boska nakazała tytułować się Królową Polski.

Maryja Matka Boska Niepokalanie Poczęta
Maryja Matka Boska Niepokalanie Poczęta z Dzieciątkiem Jezus

Fakt ten miał miejsce w roku 1608 r. w Neapolu. Wówczas Maryja ukazała się jezuicie Giulio (Juliusz) Mancinelliemu. Ten wzruszony przywitał ją pięknie słowami: Wniebowzięta! O Królowo Wniebowzięta módl się za nami! Maryja zapytała go wówczas: dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.

Ojciec Juliusz Mancinelli w wieku ponad 70 lat doznał kolejnego objawienia w Krakowie, do którego przybył z pielgrzymką. W maju 1610 r. w katedrze wawelskiej ponownie ukazała mu się Maryja i powiedziała: Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną.

Matka Boska celowo wybrała Gietrzałd na miejsce swoich objawień

Wspomniane powyżej fakty i miejsce wypełnione miłością oraz wiarą w Matczyną opiekę, było najlepszym polem do przekazania orędzia dla uciemiężonych przez zaborców Polaków.

Zachód słońca nad Gietrzwałdem
Zachód słońca nad Gietrzwałdem

DLACZEGO GIETRZWAŁD I W JAKIM CELU?

Objawienie Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej miało po raz pierwszy miejsce 27 czerwca 1877 r. Dwie nastoletnie dziewczynki uczestniczyły wówczas w naukach przygotowujących je do Pierwszej Komunii Świętej. Miały na imię Justyna oraz Barbara. W okolicy godziny 21 Justyna Szafryńska umówiona ze swoją matką miały wracać po naukach do domu. Gdy zabiły dzwony na modlitwę Anioł Pański, na rosnącym obok kościoła klonie Justyna zobaczyła mocno jasne światło. W jego promieniach ukazała się Matka Boska w asyście aniołów. Była sama bez Dzieciątka Jezus.

Bazylika Mniejsza w Gietrzwałdzie
Bazylika Mniejsza w Gietrzwałdzie

Maryja Matka Boska Niepokalanie Poczęta ukazała się wizjonerkom aż 160 razy! Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Trwały na tyle długo, aby zapewne Matka Boża osiągnęła w pełni swój matczyny cel związany z ocaleniem Polski i Polaków. Maryja ukazywała się codziennie, czasami nawet trzy razy dziennie. Objawiała się z małym Jezuskiem. Dziewczynki zadawały jej mnóstwo pytań o różne rzeczy. Z perspektywy czasu mówi się nawet o pierwszym wywiadzie z Matką Bożą! Maryja pozwalała na to i udzielała odpowiedzi. Rozmawiała w języku polskim.

Bazylika Mniejsza w Gietrzwałdzie
Bazylika Mniejsza w Gietrzwałdzie

Dlaczego Matka Boska objawiła się małym dziewczynkom ze wsi?

Dziewczynki były wychowywane w prostych, wiejskich rodzinach o chrześcijańskich tradycjach posiadały czyste serca i umysły. Były na dziecięcy sposób niewinne, wolne od kłamstwa. Trudno byłoby przekupić je dobrami materialnymi, poza tym ksiądz Weichsel przygotowywał je do Pierwszej Komunii Świętej. Dziewczęta w żaden sposób nie były wybitnie uzdolnione czy bystre. W nauce także niczym się nie wyróżniały. Nie było więc ryzyka celowego kłamstwa lub wykorzystywania sytuacji dla osiągnięcia własnych korzyści.

Docelowo widzenia miały cztery kobiety — wspomniane nastolatki Justyna Szafrańska oraz Barbara Samulowska, a także Elżbieta i Katarzyna, które przyznały się do pewnych kłamstw.

Dlaczego Maryja objawiała się przez tak długi czas i jakie były tego efekty?

Polska i Polacy zostali podzieleni przez zaborców i znaleźli się w nowych granicach. Każdy zabór charakteryzował się własną linią polityczną i gospodarczą. Odmiennie zapatrywano się na kwestie języka ojczystego, wyznania katolickiego i swobód obywatelskich. Gietrzwałd, jak wspominałem, był wioską zamieszkaną przez prawie samych Polaków żyjących w wierze katolickiej, modlących się do Matki Boskiej. W zaborze pruskim otoczona przez ludność protestancką symbolizuje twierdzę katolicyzmu.

Wieść o objawieniach roznosi się ekspresowo po wszystkich zaborach i w Europie zachodniej. Nie ma internetu, radia czy telewizji. Prasy nie ma lub jest cenzurowana, a informacje docierają nawet w najdalsze miejsca dawnej Rzeczpospolitej.

Do Gietrzwałdu zaczęli napływać masowo pielgrzymi ze wszystkich stron. Ich liczba dochodzi do liczby 50 tys. wiernych. Kolej zostaje praktycznie zablokowana. Lokalna stacja kolejowa w Biesalu przeżywa oblężenie. Pielgrzymi przekraczają granice zaborów pomimo strzegących ich pograniczników. Determinacja rodaków jest potężna, wielu ludzi chce dotrzeć do miejsca objawień, licząc na błogosławieństwo Matki Boskiej.

Maryja doprowadza do zjednoczenia Polaków ze wszystkich zaborów, podniesienia na duchu całego narodu, wspólnym wytrwaniu w wierze. Tylko jedność narodu gwarantuje jego przetrwanie, a wspólny cel umacnia. Wiara w Boga była tym fundamentem, który połączył ludzi i odrodził w nich patriotyzm.

Figura Maryi została osobiście zaakceptowana w trakcie Objawień
Figura Maryi została osobiście zaakceptowana w trakcie Objawień
Kawałek klonu, na którym Matka Boska objawiła się wizjonerkom
Kawałek klonu, na którym Matka Boska objawiła się wizjonerkom

Maryja Niepokalanie Poczęta nakazała postawienie kapliczki i zaakceptowała własną figurę, która nadal matczynie spogląda na przybyłych wiernych. Figurkę wykonano w Monachium i przywieziono do Gietrzwałdu. Wizjonerki na jej widok rozpłakały się, twierdząc, że nie oddaje piękna prawdziwej Matki Bożej. Wówczas Maryja pocieszyła je, mówiąc: „Nie smućcie się, może być”. Kapliczka stanowić ma namacalny znak po objawieniach. Drugim miejscem świadczącym o obecności Maryi jest pobliskie źródełko. Zostało ono pobłogosławione i po dziś dzień wierni piją z niego wodę. Niektórzy przyjeżdżają nawet z kilkoma kanistrami i tankują je do pełna. Chorzy piją ją dla odzyskania zdrowia, zdrowi w nadziei na jego zachowanie.

W tym miejscu Maryja pobłogosławiła znakiem krzyża źródełko z wodą
W tym miejscu Maryja pobłogosławiła znakiem krzyża źródełko z wodą

Woda naprawdę jest nadzwyczajna, po miesiącu nadal jest świeżutka w butelce!

Matka Boska Niepokalanie Poczęta
Matka Boska Niepokalanie Poczęta
Źródełko z poświęconą wodą
Źródełko z poświęconą wodą

Płaskorzeźby umieszczone przy źródełku przedstawiają Mojżesza z laską i izraelitów pijących wodę na pustyni.

Matka Boska Niepokalanie Poczęta
Matka Boska Niepokalanie Poczęta

Chorzy proszą Maryję o uzdrowienie

Na wyraźne polecenie Matki Boskiej chorzy mają kłaść pod kapliczką przyniesione ze sobą płótna. Pierwotnie wierni zawieszali na gałęziach drzew prześcieradła i płótna. Dziś przyjezdni pielgrzymi mogą zakupić małe płócienko na miejscu i na czas modlitwy położyć je u podstawy kapliczki z figurą. Obok znajduje się kościół z cudownym obrazem Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Pochodzi z XVI w. i wyszedł spod ręki nieznanego autora. W 1734 r. Maryja z Jezuskiem otrzymali srebrne sukienki. W 1967 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W uroczystości wziął także udział przyszły papież, a wówczas metropolita krakowski Karol Wojtyła. Po uroczystości odważono się ukraść korony, jednak szczęśliwie zostały odnalezione a sprawcy ujęci.

Cudowny obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Cudowny obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Zachęcam Was mocno do zwiedzenia pięknego wnętrza Bazyliki, refleksji duchowej i wpisania do jednej z dwóch ksiąg osobistych próśb do Maryi i apel o jej wstawiennictwo u syna Jezusa. Polecam udział we mszy świętej i dialog z Maryją przed jej obrazem.

Obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Wnętrze Bazyliki Mniejszej w Gietrzwałdzie

Idąc z Bazyliki w kierunku źródełka przechodzi się całą Aleję „Różańcową”. Wzdłuż drogi w równych odstępach ustawiono piętnaście nowych kapliczek różańcowych, przy których pielgrzymi rozważają kolejne tajemnice różańcowe — radosne, bolesne, chwalebne i światła.

Aleja Różańcowa
Aleja Różańcowa
Jedna ze stacji Różańcowych
Jedna ze stacji Różańcowych

Za źródełkiem zaczyna się górzysta Droga Krzyżowa z wyjątkowymi stacjami w formie majestatycznych rzeźb i kapliczek. Na szczycie wzniesienia znajduje się ostatnia stacja nr XIV zawierająca scenę złożenia Jezusa do grobu. Kalwaria Gietrzwałdzka nawiązuje swym wyglądem drogę Męki Pańskiej w Jerozolimie.

Kalwaria Gietrzwałdzka
Kalwaria Gietrzwałdzka
Kalwaria Gietrzwałdzka
Kalwaria Gietrzwałdzka
Kalwaria Gietrzwałdzka
Kalwaria Gietrzwałdzka

Dlaczego powinniście odwiedzić Maryję Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą w Gietrzwałdzie?

Matka Boska bez wątpienia daje nam siłę do życia i wzmacnia wiarę. Przy jej figurze czujemy się dużo mocniejsi i wytrwalsi w dążeniu do celów. Bez obaw prosimy o pomoc i otwieramy się ze wszystkimi troskami. Maryja poprzez swoją moc pomaga nieść nasz krzyż. To wyjątkowe miejsce, w którym możecie zawierzyć swoje życie Matce Bożej. Nie krępujcie się poprosić Maryi o wstawiennictwo u syna swego Jezusa w waszej sprawie.

Pamiętajmy słowa Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej: „Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec”. Tylko tyle i aż tyle wymaga od nas Maryja.

Samochodem na wakacje.pl – Medziugorie Maryi

Sklep z pamiątkami w Gietrzwałdzie
Sklep z pamiątkami w Gietrzwałdzie

Poza aspektem duchowym Gietrzwałd oferuje piękne tereny i możliwość spędzania czasu na łonie natury. Można się nieźle wyciszyć.

Źródła:

  1. Przesłanie z Gietrzwałdu. Chwała Jezusowi poprzez Maryję Niepokalanie Poczętą – Bł. Honorat Koźmiński. Wyd. Fronda
  2. Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy – Grzegorz Kasjaniuk. Wyd. Fronda.

Zapraszamy cię do Watykanu: Dom Boga i dwóch papieży, a także jak zostać pielgrzymem dla Maryi – sanktuaria Maryjne w Sudetach na Dolnym Śląsku zapraszają Cię!

About

You may also like

Masz pytania, komentarze? pisz śmiało, ale z klasą :-)