fbpx

lubuska perła baroku – Pałac w Bojadłach

Pałac w Bojadłach swoją historię rozpoczął w 1707 roku za sprawą rodziny szlacheckiej von Kottwitz-ów. Rodzina ta była przez lata spoiwem łączącym wieś Konotop i Bojadła – dokładnie 209 lat w Konotopie i 325 lat w Bojadłach.

Inicjatorem budowy był szlachcic Adam von Kottwitz – i tu ciekawostka – w 1718 roku Adam i jego brat Dawid otrzymali od cesarza Karola VI tytuł barona. Była to nagroda za rosnącą pozycję rodziny i jej dóbr ziemskich oraz uznanie wśród habsburskiej i śląskiej elity.
Założenie pałacowo-parkowe miało składać się z pięknego barokowego pałacu, ogrodu z oranżerią oraz zabudowaniami dla zwierząt. Wieś Bojadła została założona i ulokowana w bliskiej odległości od rzeki Odra, co zapewniało jej mieszkańcom dostęp do transportu rzecznego i handlowego szlaku.

klasyczna motoryzacja doskonale wpisuje się w pałacowy klimat

Niestety w roku 1720 umarł bezpotomnie inicjator budowy – Adam. W zaistniałej sytuacji pieczę nad budową i resztą dóbr objął starszy brat Dawid. Budowa została ukończona 1731 roku, ale szczęście pałacu nie trwało zbyt długo bo jeszcze tegoż samego roku częściowo strawił go pożar!. W latach 1734-1735 Dawid von Kottwitz od­budował go w modnym wówczas stylu barokowym. Patrząc z góry na pałac widać, że zbudowany jest na planie kwadratowej litery C. Obok bramy wjazdowej zbudowano dwa nieduże domy – kordegardy, zakończone u góry szpiczastymi wieżami o charakterze latarni. Jak głosi historia, na obu z nich osadzono zegary – z tym, że jeden mechaniczny a drugi słoneczny. Nie zwróciliśmy jednak uwagi czy ten z mechanizmem działa czy też nie. Możecie to zrobić za nas i napisać pod tym tekstem.

Podczas wojny siedmioletniej, w okresie od 1759 roku do 1760 roku pałac był rabowany przez wojska rosyjskie. W 1812 roku wybucha pożar, w wyniku którego zniszczeniu uległo rodzinne archiwum… .

Do 1904 roku pałac pozostawał w rękach rodziny von Kottwitz, następnie córka – Ewa von Bassewitz – Levetzow (jej ojcem był Leopold, ostatni męski potomek von Kottwitzów) sprzedała go generałowi Reinhardowi von Scheffer z Berlina. Nowy właściciel przeprowadził re­mont zaniedbanego pałacu i wprowadził modyfikacje budowlane odpowiadające ówczesnej modzie. W pierwszej połowie lat 20. XX wieku dobra objął Adolf baron von Scheffer, który pozostawał ich właścicielem do końca II wojny światowej.

Po wojnie pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa i władzy ludowej, która jak wiemy nie darzyła szacunkiem wszelakiego dziedzictwa związanego z „wyższą” klasą społeczną. Pałacowi nadano nową funkcję zgodną z nurtem politycznym i komunistyczną doktryną – założono w nim ośrodek zdrowia, a na przełomie lat 50. i 60. mieściła się tu szkoła podstawowa. W 1967 roku przeprowadzono remont budynku, przystosowując go do funkcji ośrodka kolonijnego. W trakcie adaptacji wprowadzono nowe podzia­ły wnętrz, wykonano nowe instalacje, sanitariaty, zaplecze kuchenne i kotłownię. W la­tach 1982-1985 przeprowadzono kolejny remont, a w 1988 roku odstawiono samowolkę, w wyniku której uszkodzeniu uległy fasadowe tynki wraz z architektonicznymi detalami… . Kolejne lata aż do roku 2006 były dla pałacu okresem destrukcyjnym. Budowla z każdym rokiem popadała w ruinę i była rozkradana… .

Bełcze – las „tańczące sosny” – oddalone o kilka kilometrów od pałacu zaskakuje swoim kształtem. Warto tu zajrzeć i podziwiać widzimisię przyrody lub ludzkie dzieło – teorii jest wiele.

Obecnie obiekt jest pod opieką fundacji i wszystko wskazuje, że w niedalekiej przyszłości zostanie odnowiony i powróci do swojej dawnej, wyśmienitej formy! Prace remontowo-rekonstrukcyjne trwają. W okresie wakacyjnym fundacja organizuje zwiedzanie pałacu z przewodnikiem oraz organizuje wydarzenia kulturalne.

Są tacy, którzy twierdzą, że las jest efektem ingerencji ufoludków.
„dyskoteka gra” – czyli taneczny twister
Najprawdopodobniej kształt sosen jest efektem działań dawnych niemieckich mieszkańców tych terenów, którzy formowali je na potrzeby wyrobu mebli.

About

You may also like

Masz pytania, komentarze? pisz śmiało, ale z klasą :-)