fbpx

Korona królów i Bolko II – zamek Cisy

Książański Park Krajobrazowy skrywa wśród swej bujnej roślinności ruiny piastowskiego zamku, którego splendor został przyćmiony przez Stary i Nowy Książ.
Ostatnio prowadzone prace archeologiczne na terenie ruin zamku miały na celu określenie czasu powstania zamku, które wstępnie datowano na XIII wiek. Pierwsza wzmianka w piśmie z 1327 roku zawiera informację, że gospodarzem zamku był piast Bolek II, jednakże badacze sądzą, że obiekt powstał znacznie wcześniej bo w 1242 roku, jako jeden z grodów Bolka I Surowego.

Zamek Cisy w cieniu starego Książa – a przecież stąd często władała księstwem Agnieszka Habsbużanka – żona Bolka II znanego z serialu Korona Królów.

Nie do końca wiadomo jakie było przeznaczenie zamku. Obchodząc ruiny widać, że był on znacznych rozmiarów. Dziś co prawda pozostały tylko fragmenty jego murów i kawałek bramy wjazdowej, ale samo położenie na wysokiej skarpie, otaczająca go fosa i płynąca w dole rzeka Czyżynka, mogą kwalifikować go do kategorii obiektów o znaczeniu militarnych, czyli dawnej średniowiecznej warowni.

Przyglądając się mapie z naniesionym „szlakiem piastowskim”, na której widnieją poszczególne zamki należące do Piastów, widać, że w całości tworzą jeden zorganizowany łańcuch chroniący granice księstwa. W średniowieczu przebiegały w tym rejonie liczne szlaki handlowe łączące Czechy ze Świdnicą i dalej biegły w kierunku Wrocławia.

Zamek Cisy – brama wjazdowa

Po szlakach handlowych przemierzali pojedynczy kupcy lub całe karawany z towarem, będąc tym samym łakomym kąskiem dla wszelakich hord rabusiów. Zamki takie jak Cisy pełniły więc rolę ochronną dla ludzi przemierzających szlaki, narażając się tym samym na liczne ataki i próby przejęcia.

Pewna hipoteza głosi, że w zamku rezydowała ostatnia władczyni księstwa świdnicko-jaworskiego – Agnieszka Habsbużanka, wdowa po Bolku II Świdnickim, która zmarła w 1392 roku. Agnieszka cieszyła się dużym autorytetem wśród arystokracji księstwa, dlatego też władała nim aż do końca swoich dni. Księstwo wówczas przeszło pod władzę Czech jako posag bratanicy jej męża – Anny Świdnickiej.

Zamek Cisy – brama wjazdowa – kładkę mostową zdemontowano, po tym jak pękła pod przechodzącym po niej chłopaku… skończyło się to dramatycznie.

W okresie Potopu Szwedzkiego zamek został doszczętnie splądrowany i spalony. To co z niego zostało posłużyło mieszkańcom jako materiał budowlany na ich domostwa.
W 1453 roku zamek Cisy wraz z pobliską Górną i Dolną Strugą kupuje Hermann Czettritz. Ponad 100 lat później Abracham von Czettritz przebudowuje zamek w Strudze na styl renesansowy, wykorzystując jako budulec kamienie z muru obronnego z Cisów… .

Park Książański zawiera liczne szklaki turystyczne – zielony to szlak piastowski, lekko zapomniany…

Zamek Cisy przez wieki niszczeje i zostaje coraz bardziej wchłaniany przez las. W 1927 roku Walter Brehmer z Wałbrzycha zabezpieczył ruiny i częściowo je zrekonstruował. Po wojnie zamkiem opiekowali się harcerze, obecnie nadleśnictwo i władze gminy uporządkowali teren, stworzyli miejsca rekreacji i wyasfaltowali drogę dojazdową wraz z parkingiem. Zamek Cisy otrzymał nową rolę – ma teraz służyć jako główna atrakcja turystyczna i przyciągać pod swe mury rzesze turystów. Gmina zorganizowała na przedpolu zamku Turniej Rycerski z licznymi atrakcjami.

kładka nad Czyżynką – w porządnych butach trekingowych przejdziemy przez nią bez uszczerbku na odzieży. Ci, którzy boją się wody mogą przejść po kładce. Pusia przechodziła raz po wodzie, raz po kładce 🙂
jesień w Parku Książańskim

Zobacz nasze publikacje książkowe

Fairy tale Halloween
Ubezpieczenie dla narciarzy z opcją Covid-19
Ubezpieczenie dla narciarzy z opcją Covid-19
Koszulki na prezent w samochody
Koszulki samochody klasyczne
ubezpieczenia oc auta

About

You may also like

Masz pytania, komentarze? pisz śmiało, ale z klasą :-)