fbpx

Rozdział II. Przedmiot i metoda badań.

1. Założenia i cel badań.

Oglądając współczesne sporty motorowe, nikt nie zastanawia się, co naprawdę odczuwają ci „świetni” kierowcy, prowadząc swoje wspaniałe wozy. Doskonały kierowca rajdowy niczym robot przemierza kolejne odcinki specjalne rajdu, utrzymując ciągle te samo tempo. Dotychczas nie prowadzono w Polsce badań nad funkcjonowaniem „rajdowców” podczas zawodów. Jest to dziedzina szczególnie zaniedbana ponieważ badania psychologiczne kandydatów na kierowców opierają się tylko wąskich założeniach, są dość stereotypowe i niepełne. Nie uwzględniają one wszystkich właściwości ludzkiego funkcjonowania podczas prowadzenia samochodu. Dotyczy to kierowców aut cywilnych i kierowców rajdowych.

Idąc w ślady profesora Henryka Skłodowskiego1, pragnę dołączyć się do rozpoczętych przez niego badań psychologicznych nad kierowcami samochodowymi. Myślę, że moja praca poszerzy w większym lub mniejszym stopniu naszą wiedzę o wybrane aspekty psychologiczne kierowców rajdowych.

Badania zaprezentowane w niniejszej pracy składały się z obserwacji kierowców w trakcie:

  • startu do odcinka specjalnego;
  • prowadzenia samochodu po odcinku specjalnym w różnych warunkach atmosferycznych.

Celem tej pracy było poznanie odczuć kierowcy rajdowego podczas startu do odcinka specjalnego oraz poznania wpływu warunków atmosferycznych na sprawność jazdy po szosie. Kolejną rzeczą było zbadanie, w jakim stopniu czynności kierowców rajdowych podczas jazdy autem są automatyczne bądź też racjonalnie przemyślane.

1 Henryk Skłodowski – kierownik Katedry Psychologii i Doradztwa Zawodowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Jest profesorem psychologii. Był kierownik. i organizatorem Zakładu Psychologii Pracy i Poradnictwa Zawodowego Katedry Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, jest jednocześnie krajowym konsultantem w zakresie poradnictwa zawodowego, specjalistą wojewódzkim w zakresie psychologii klinicznej. Autor jako pierwszy w kraju rozpoczął badania kierowców w naturalnych warunkach (podczas prowadzenia samochodu), gdyż aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, należy lepiej poznać funkcjonowanie kierowców, co pozwoli ulepszyć treści i metody ich szkolenia.