fbpx

5. Opis badanej grupy.

Ogółem badaniom poddano 70 kierowców rajdowych (w tym 30 zamieszczając anonimową ankietę w internecie). Badania przebiegały w okresie 8 miesięcy, począwszy od maja 2002 r. Terenem badań były rajdy samochodowe zaliczane do rangi Mistrzostw Polski odbywające się na terenie Polski, rajdy samochodowe zaliczane do Rajdowego Samochodowego Pucharu Polskiego Związku Motorowego ( tzw. II-liga ) oraz rajdy amatorskie zwane Konkursową Jazdą Samochodem.

Przedmiotem moich badań będą kierowcy rajdowi z całej Polski, w różnych kategoriach wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania. Wśród moich respondentów znajdą się zarówno kierowcy rajdowi z tzw. I-ligi, czyli Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Europy i Świata oraz II-ligowcy, uczestnicy Rajdowego Samochodowego Pucharu Polskiego Związku Motorowego. Interesować mnie będą także kierowcy-amatorzy, stawiający pierwsze rajdowe kroki w rajdach będących Konkursową Jazdą Samochodem (III-liga rajdowa).

Rajdy te dopuszczają do rywalizacji kierowców amatorów (czyli nie posiadających żadnej ważnej licencji w sporcie samochodowym oraz poruszającymi się seryjnymi modelami samochodów). Przeciętnie w rajdach I czy II-ligowych oraz KJS-ach udział bierze około 70 kierowców rajdowych. Są to na ogół te same osoby. Kierowcy ci (z wyjątkiem amatorów) poddawani są badaniom psychologicznym co dwa lata. Dodatkowo każdy kierowca rajdowy ma obowiązek stawienia się co 6 miesięcy u lekarza sportowego, celem sprawdzenia stanu zdrowia. Wszyscy badani przejechali w swojej praktyce od 500 km do 500 tys. km. Ich wiek wynosił 17-72 lat. Wszyscy mieli wykształcenie średnie i wyższe lub byli w klasie maturalnej i w trakcie studiów.