fbpx

3. Obserwacja funkcjonowania, odczuć i wywiad z kierowcą podczas startu do odcinka specjalnego.

W przypadku badań odczuć kierowców rajdowych podczas startu do odcinka specjalnego posłużyłem się jak poprzednio metodą obserwacji przy użyciu kamery wideo. Sporządziłem także arkusz obserwacji, w którym notowałem swoje spostrzeżenia (Aneks nr 2).

Podczas obserwacji kamera filmowa ustawiona była bezpośrednio na starcie do pierwszego i ostatniego odcinka specjalnego na każdym z rajdów wymienionych w tabeli nr 1. Dzięki niej mogłem rejestrować mimikę twarzy kierowcy oraz jego wszystkie ruchy. Podczas wywiadu z kierowcami użyłem rejestratora dźwięku w postaci dyktafonu.

Mogłem więc wielokrotnie przeglądać i odsłuchiwać zgromadzony materiał i poddawać go analizie. Dzięki metodzie wywiadu miałem możliwość elastycznego i wnikliwego sięgnięcia w przeszłość i odtworzenia subiektywnej strony życia mojego respondenta. Oczywiście liczyłem się z tym, że przy tej metodzie łatwo można popełnić uchybienia w nieodpowiednim doborze miejsca, czasu i sposobu przeprowadzania wywiadu, niekorzystnego oddziaływania prowadzącego wywiad na respondenta oraz niejasność i niekonkretność stawianych pytań.

Exit mobile version